جستجو: کتاب و نشر

شماره یک
0

محمود صدری | شِکوه از وضع بازار نشر ایران بحث دیروز و امروز نیست و سابقه‌ای چنددهه‌ای دارد. از چند سالی قبل از انقلاب مشروطه که کتاب‌فروشی‌هایی در تیمچۀ حاجب‌الدوله ایجاد شدند تا سال‌های بعد که برخی به باب‌همایون و…

شماره یک
0

بدون یک نظام اطلاعاتی جامع نمی‌شود ریشه‌های رکود بازار نشر را شناسایی کرد | زهرا فرهنگ‌نیا | تعطیلی بعضی از کتاب‌فروشی‌های معروف و قدیمی پایتخت یا قرار گرفتن‌شان در آستانۀ تعطیلی، به‌خصوص در ‌خیابان انقلاب،‌ توجه‌ها را جلب کرده است.…

1 4 5 6